Blog

I am a very sporadic blogger.

Závislost na GAČRu: Projektové dedikace publikačních výsledků z perspektivy vědních oblastí

Nedávno vyhlášené výsledky veřejné soutěže o Standardní projekty 2021 Grantové agentury ČR leckoho zaskočily nízkým počtem udělených projektů. Vše nasvědčuje tomu, že úspěšnost v hlavní české soutěži o projekty základního výzkumu výrazně poklesla. Analýza zasazuje výsledky soutěží GAČR do kontextu závislosti vědních oblastí na podpoře od různých poskytovatelů.

Grand prix české vědy: Analýza soutěží Grantové agentury ČR pro rok 2020

Analýza soutěží grantové agentury ČR v roce 2020 se zabývá udělenou projektovou podporou podle oborů a soutěží, lingvistickými vazbami mezi podpořenými a nepodpořenými přihláškami i úspěšností různých výzkumných institucí až na úroveň univerzitních fakult. Vypracováno pro Czexpats in Science a přetištěno na portále Vědavýzkum.cz.

Štěbetání o vědě na Twitteru: tři konference, nebo tři komunity?

Začátkem září 2019 se paralelně konaly tři konference světové úrovně zaměřené na vědu a výzkum. Z jejich stopy na Twitteru můžeme vyčíst, že jejich souběh spíše než o nezdařilé koordinaci svědčí o rozvětvenosti badatelských přístupů, pro něž předmět výzkumu představuje věda samotná.

Za co se rozdávaly RIV body? Každému podle jeho možností!

Zatímco obor klinické medicíny je v databázi Web of Science zastoupen v počtu 2126 časopisů, badatelé z oborů mediální studia nebo historie a archeologie mají s 85, respektive 87 časopisy publikační možnosti mnohem omezenější. Mohou se tyto rozdíly projevit při hodnocení vědy?

Když kovářova kobyla chodí bosa aneb Praktická lekce z informetrie

Na motivy skutečného příběhu o vzniku nového časopisu pro kvantitativní výzkum vědy Quantitative Science Studies žádný hollywoodský trhák nevznikne. Z pohledu vcelku nezáživné specializace, kterou hodnocení vědy je, však tato anabáze nepostrádá dramatický náboj.